Наши услуги

Сервис на возила

Сервис на возила

Сервис на нови и употребувани возила
Оригинални резервни делови

Оригинални резервни делови

Оригинални резервни делови
Перење на возила

Перење на возила

Перење на возила
Лимаро-фарбарски услуги

Лимаро-фарбарски услуги

Лимаро-фарбарски услуги
Промена на пневматици

Промена на пневматици

Промена на пневматици
Шлеп служба

Шлеп служба

Шлеп служба
Плаќање со кредитна картичка

Плаќање со кредитна картичка

Плаќање со кредитна картичка
Полнење на електично возило

Полнење на електично возило

Полнење на електично возило
Лизинг

Лизинг

Финансирање на возила
Осигурување на возила

Осигурување на возила

Осигурување на возила
Простор за освежување

Простор за освежување

Простор за освежување со безалкохолни пијалоци.
Wi-fi зона

Wi-fi зона

Бесплатна Wi-fi зона